خانم‌ها و آقایان :

خوشوقتم که امروز شاهد حضور یک هیات عالیرتبه علمی از موسسات تحقیقاتی سوئد در دفترمطالعات سیاسی وبین المللی هستم . فرصت ارزشمندی که میتوان از آن، جهت مبادله افکار ، دیدگاهها و تجربیات ذیقیمت طرفین استفاده کرد. نگاه خوشبینانه طرفین در گفتگوهای امروز نسبت به یکدیگر، خود عامل مهمی است که موفقیت این نوع گفتگوها را بیش از پیش تضمین می کند و این برخاسته از روابط دوستانه دیرینه و سنتی دو کشور است . روابطی که با بیش از یکصدسال سابقه درخشان ، افق روشنی از همکاریهای دوجانبه را در پیش رو دارد. یکی از شاخصهای اساسی ارزیابی روابط سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشورها با یکدیگر، انجام سفرها و دیدار مقامات دو کشور با یکدیگر است که تاریخ روابط ایران و سوئد نشانگر این واقعیت است که دو طرف دراین زمینه از سابقه فعالی برخوردار بود و اکنون نیز با بروز تحولات جدید در سیاست خارجی دو کشور، زمینه های گسترش بیش از پیش این روابط فراهم شده است. ما از سال گذشته و با سفر جناب آقای مهاجرانی وزیرمحترم فرهنگ وارشاد اسلامی به سوئد جهت حضور در اجلاس یونسکو ، سفر اخیر جناب آقای سرمدی به سوئد ، همچنین تلاش دیرینه سوئد جهت پیگیری گفتگوهای اروپا و اسلام، شاهد روند رو به رشد روابط علمی – فرهنگی دو کشور، همچنین حضور اندیشمندان و سخنرانان سوئدی در چندین سمینار برگزار شده دردفتر مطالعات سیاسی وبین المللی بوده ایم. درکنار اینها حضور بیش از هفتاد هزار ایرانی در سوئد که رتبه سومین اقلیت بزرگ ساکن این کشور را به خود اختصاص داده اند، عامل اساسی دیگری بر لزوم گسترش روابط علمی – فرهنگی و مشوقی جهت پر نمودن خلاء ها و فاصله های فرهنگی موجود میان دو کشور ایران و سوئد است.

حضار محترم :

اهمیت روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و سوئد ناشی از این امر است که هریک از دو کشور با داشتن موقعیت های حساس و استراتژیک در خاورمیانه و شمال اروپا از جایگاهی خاص برخوردارند. جمهوری اسلامی ایران با حضوری فعال درصحنه سیاست منطقه ای، برداشتن گامهای اساسی در تشنج زدایی و رفع سوء تفاهمات موجود، به عنوان یکی ازواحدهای اساسی مطرح درسطح منطقه و جهان میباشد که توجه ناظران بین المللی را معطوف به خود کرده است . سفردوره ای اخیر ریاست محترم جمهوری جناب آقای خاتمی و تاثیرات وسیع منطقه ای و فرا منطقه ای آن خود گواهی براین مدعاست . سوئد نیز به نوبه خود به عنوان یکی از واحدهای موثر درحوزه شمال اروپا و نیز به عنوان یکی از کشورهای فعال و دارای تشکیلات و سازمانهای بین المللی ، همینطور برخورداری از سابقه ای درخشان در کنترل بحرانهای منطقه ای و جهانی ، جایگاهی خاص در جامعه بین المللی دارد. اطمینان دارم که با فراهم بودن زمینه های فراوان همکاری میان دوکشور، همچنین وجود اراده لازم سیاسی در دو طرف و نیز مواضع نـزدیک دو کـشور دربسـیـاری از مـوضـوعات بین المللی نظیر خلع سلاح، ساختار شورای امنیت، برخورد فعال با سازمانهای بین المللی ، وساطت در بحرانهای منطقه ای و نیز خط مشی اساسی سیاست خارجی سوئد مبنی بر همکاری با کشورهای درحال توسعه، روابط ایران وسوئد در آینده به سوی وضعیت ایده آل خود حرکت نموده و از چشم انداز روشنی برخوردار گردد. ما امیدواریم با استفاده از تصدی ریاست سازمان کنفرانس اسلامی و نیز ریاست آینده سوئد براتحادیه اروپا که مقارن با سال گفتگوی تمدنها و پیگیری عملی ایده جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان ملل متحد در سطح بین المللی میباشد بتوانیم استفاده لازم را درجهت گسترش روابط دو جانبه ، تقویت و تعمیق روابط با اتحادیه اروپا، داشتن همکاریهای نزدیکتر در مناطقی همچون بالتیک و نیز آسیای میانه و قفقاز و مهمتر از همه نزدیک تر ساختن برداشتهای فرهنگی دو کشور ببریم.

خانم‌ها و آقایان :

درعرصه اقتصادی، اعتقاد ما براین است که همکاری سالم و نزدیک دو کشور در مناطق بالتیک ، همچنین آسیای میانه و قفقاز میتواند منجر به بهره بردن مناسب از امکانات و پتانسیلهای موجود دراین دو منطقه حساس واستراتژیک شود ضمن اینکه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای صادرات به سوئد و نیز فرصتهای سرمایه گذاری سوئد در صنایع مختلف ایران ، همچنان از ظرفیتهای بالایی برخوردارند که امیدواریم با استفاده از اهرم روابط سیاسی، نسبت به رشد هرچه بیشتر روابط اقتصادی اقدام جدی بعمل آوریم . دراین بین تشکیل اتاق مشترک بازرگانی دو کشور در تهران، همچنین تلاش جهت برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو جانبه در آینده نزدیک و نیز سفر هیات های اقتصادی به پایتختهای دو کشور، عزم راسخ دو کشور را درجهت پیشرفت و تعمیق این بعد از روابط نشان میدهند. اما با عنایت به ظرفیت های منطقه ایی دو کشور حجم مبادلات اقتصادی سرمایه گذاری فی مابین رضایت بخش نیست شایسته است دو طرف با درنظرگرفتن توانائیها و استعدادهای موجود اهتمام جدی ورزند.

خانم‌ها و آقایان :

عرصه همکاریهای دو کشور تنهامحدود به روابط سیاسی و اقتصادی نبوده ، برگزاری این گونه سمینارها خود گواه بارزی بر گستره نا محدود موجود برای همکاری میان دو کشور است. درکنار بررسی ابعاد مختلف روابط دو جانبه، حساسیت جمهوری اسلامی ایران جهت شناخت هرچه بیشتر امکانات، شرایط و حساسیتهای موجود در منطقه شمال اروپا و بالتیک و از سوی دیگر اهمیت شناخت شرایط موجود در منطقه خلیج فارس و نیز آسیای میانه و قفقاز برای طرفهای سوئدی، همگی زمینه مشترکی را جهت گردهم آمدن جمع حاضر برای بررسی نقاط برجسته فعالیتهای هریک از دو کشور و نیز استفاده بهینه از پتانسیلهای موجود فراهم آورده است.

خانم‌ها و آقایان:

برگزاری این سمینار میتواند آغاز راهی برای همکاری هرچه بیشتر میان جمهوری اسلامی ایران و اروپا و بویژه سوئد در عرصه های مختلف روز باشد. نظام بین الملل حاضر، نیازهای متنوع و حساسی را برای مجامع مختلف ایجاد کرده است که تنها راه فائق آمدن برآنها گفتگوی نزدیک و مستمر است . ما چشم انداز کاملا روشنی از همکاری میان دو طرف را در عرصه های مختلف دو جانبه، منطقه ای و بین المللی در پیش رو داریم . بررسی چگونگی ارتقای روابط دو جانبه درهمه ابعاد و نیز مبارزه با تروریسم بویژه از مباحثی هستند که جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گفتگو وهمکاری در زمینه آنها با کشورهای اروپایی و از جمله سوئد میباشد. امیدواریم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم چارچوب مناسبی جهت ادامه همکاریهای علمی – فرهنگی در زمینه های مختلف که زمینه لازم را جهت شناخت بهتر از یکدیگر فراهم می آورند ترسیم نماییم . برای همگی آرزوی توفیق و بهروزی داریم.

سه شنبه 11 خرداد 1378 15:35