سید محمد صادق خرازیخود نوشت زندگی کار آسانی نیست
مختصر می نویسم
نامم سید محمد صادق است
متولد فروردین ماه سال چهل و دو خورشیدی در طهران

زندگینامه

زندگینامه
سید محمد صادق خرازیمتولد فروردین ماه سال چهل و دو خورشیدی در شهر طهران. سفیر و معاون نمایندهٔ دائم ایران در سازمان ملل متحد و سفیر ایران در فرانسه

کودکی و نوجوانی

در خانواده روحانی نامداری در فروردین ماه سال 42 خورشیدی در شهر طهران متولد شدم. پدرم روحانی تاجر زاده ای بود که فقط برای ترویج مکتب اهل بیت به کسوت روحانیت درآمده، آیت الله حاج سید محسن خرازی، که اینک از زمره فقیهان اصولی و اخلاقی و مقیم قم است.

نوجوانی ام در قم گذشت و در مدارس "اوحدی"، "حکیم نظامی" و "دین و دانش" تحصیل کردم، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی به طهران بازگشته و با مادر بزرگم همچراغ شدم، در بازار طهران سه سالی به تجارت خانه پدربزرگم مشغول کار شبانه به تحصیلاتم ادامه دادم.

مسولیت های کنونی

مشاور ارشد سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران ؛ عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها در ژنو از سال 2006 تا کنون ؛ محقق افتخاری داشگاه سنت اندروز انگلستان ؛ مشاور شهردار تهران از سال 2005 تا 2010 ؛ مشاور مجله سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک ؛ مدیر پروژه میراث مکتوب و نسخ خطی ایران و اسلام ؛ سرویراستار "دانشنامه اسلام معاصر" از سال 2006 تاکنون ؛ موسس و مدیر سایت "دیپلماسی ایرانی" از سال 2007 تا کنون ؛ موسس و مدیر سایت "تاریخ ایرانی" از سال 2010 تاکنون

بیشتر بخوانید